Przetwarzanie danych osobowych – RODO

Firma: Arkmed Adam Rudnicki, Sikorskiego 26, 58-260 Bielawa

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest – Arkmed Adam Rudnicki z siedzibą w Bielawie przy ul. Sikorskiego 26, NIP: 882-201-98-92,
 • inspektorem ochrony danych w Arkmed Adam Rudnicki jest Adam Rudnicki;
 • dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy lub zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:[1]
  • Zleceniobiorca,
  • pracownicy Zleceniobiorcy zajmujący się realizacją zlecenia,
  • podmioty zewnętrzne: kontrahenci Zleceniodawcy, którzy otrzymają dane osobowe Zleceniodawcy(zamawiającego) w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom komunikacji,
  • podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz administratora,
  • właściwy organ podatkowy, właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz właściwy oddział PCPR;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla celów podatkowych i dochodzenia roszczeń. W każdym jednak przypadku, dane będą przechowywane przez okres 7 (siedmiu) lat po zakończeniu umowy;
 • Zleceniodawcy(Zamawiającemu) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • Zleceniodawcy (Zamawiającemu) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją Umowy (Zamówienia);
 • dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie zautomatyzowany , .przy wykorzystaniu profesjonalnie zabezpieczonych programów komputerowych.

Nasza oferta

Dzierżoniów

58-200 Dzierżoniów
ul. Piłsudskiego 8

godz. otwarcia:
pn.- pt. 8.00-18.00
sb. 9.00-13.00

Tel. 74 816 79 69

dzierzoniow@arkmed.pl

Adam Rudnicki – właściciel rudnicki@arkmed.pl
Izabela Oliwa – kierownik oliwa@arkmed.pl

Fizjoterapeuci:

Anna Szyszka
Grzegorz Bajorski
Wioleta Podleśna

Dane kontaktowe

Świdnica

58-100 Świdnica
ul. Siostrzana 23

godz. otwarcia:
pn.- pt. 9.00-17.00
sb. 9.00-13.00

Tel. 661 180 218

Fizjoterapeuci:

kierownik sklepu Oskar Siódmak: siodmak@arkmed.pl
Patrycja Smagło: biuro@arkmed.pl

Bielawa

58-260 Bielawa
ul. 1-go Maja 31a
Tel. 74 817 60 67

godz. otwarcia:
pn.- pt. 9.00-17.00

Fizjoterapeutka:
Jolanta Bednarska-Zagórowska: bielawa@arkmed.pl

Kamienna Góra

58-400 Kamienna Góra
DCR, ul. Korczaka 1, pawilon II
Tel. 75 645 96 75,  785 180 118

godz. otwarcia:
pn.- pt. 7.30-13.00

Fizjoterapuetka:
Małgorzata Gadzina: kamienna@arkmed.pl