Dzięki systemowi eZWM realizacja zlecenia jest o wiele szybsza.
Weryfikacja wniosku odbywa się elektronicznie bez konieczności wizyty w NFZ co znacząco skraca ścieżkę ubiegania się o dofinansowanie.

Dotyczy to zleceń jednorazowych na ortezy, peruki, produkty przeciwoleżynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki,  jak i cyklicznych takich jak zlecenia na pieluchomajtki czy zaopatrzenia w sprzęt stomijny.
Z wydrukiem zlecenia potwierdzonego przez system pacjent udaje się bezpośrednio do sklepu zaopatrzenia medycznego celem jego realizacji.

Zlecenie na pieluchomajtki lub sprzęt stomijny może być wystawione raz na okres 12 miesięcy.